Usnesení ze dne 28.6.2002

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 28.6.2002 I. Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje : 1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana p. Prokeš Josef p. Košťál Pavel 2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel 3. Ověřovatele zápisu: p. Prokeš Josef pí. Pražáková Hana 4. Výsledek hospodaření obce za rok 2001. 5. Příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro oddíl kopané AFK Probluz. 6. Vystoupení z Elektrárenského a plynárenského sdružení obcí východních Čech. II. Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání zamítá: 1. Žádost paní Tomáškové o prodej pozemku č. parc. 270/10 v k.ú. Střezetice. III. Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí : 1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce. 2. Zprávu o provedených nápravných opatřeních, vytknutých při přezkoumání výsledku hospodaření obce Střezetice za rok 2001. 3. Informaci o studii vodovodu. Ve Střezeticích dne 28.6.2002. ……………………. Pavel Košťál místostarosta …………………… Stanislav Bednář starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka