Usnesení ze dne 29.8.2003

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 29.8.2003I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

 1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana
  pí. Bramborová Ilona
  p. Košťál Pavel
 2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel
 3. Ověřovatele zápisu: pí. Bramborová Ilona
  pí. Pražáková Hana
 4. Pronájem obchodu ve Střezeticích paní Romaně Pražákové.
 5. Nájem obchodu ve Střezeticích jako bezplatný s tím, že veškeré provozní náklady a údržbu objektu bude hradit nájemce.
 6. Zřízení věcného břemene na uložení podzemního telekomunikačního zařízení (optického kabelu) na pozemku obce č. parc. 61 v k.ú. Dlouhé Dvory.

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

 1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
 2. Zprávu o výsledku hospodaření obce k 31.7.2003
 3. Zprávu o stavu přípravy stavby vodovodu.

 

Ve Střezeticích dne 29.8.2003.

…………………….

Pavel Košťál

místostarosta

……………………

Stanislav Bednář

starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka