Usnesení ze dne 3.11.2006

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 3.11.2006
I.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Volební a návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana
p. Slánek Radim
p. Novotná Blanka
2. Mandátovou komisi ve složení: pí. Bramborová Ilona
p. Bednář Stanislav
p. Gavčík Josef
3. Zapisovatele: p. Košťál Pavel
4. Ověřovatele zápisu: pí. Bramborová Ilona
p. Gavčík Josef
5. Platnost voleb členů zastupitelstva.
6. Jednací řád zastupitelstva v nezměněné podobě tak, jak byl schválen zastupitelstvem obce dne 4.5.2001.
7. Stanislava Bednáře jako starostu obce.
8. Ilonu Bramborovou jako místostarostku obce.
9. Zřízení výborů zastupitelstva obce v následujícím složení :
Kulturní a sociální výbor předseda – Novotná Blanka
členové – Pražáková Hana, Gavčík Josef
Finanční výbor předseda – Pražáková Hana
členové – Novotná Blanka, Petráček Jan
Kontrolní výbor předseda – Gavčík Josef
členové – Košťál Pavel, Slánek Radim
Výbor pro sport a volný čas předseda – Košťál Pavel
členové – Slánek Radim, Petráček Jan
10. Náplň činnosti Výboru pro sport a volný čas.
11. Složení obecního úřadu starosta, místostarostka, účetní.
12. Zadání Územního plánu obce.
II.
Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o výsledku voleb do zastupitelstva obce.

Ve Střezeticích dne 3.11.2006.


…………………….
Ilona Bramborová
místostarostka

……………………
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka