Usnesení ze dne 30.1.2004

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 30.1.2004

I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

1.      Návrhovou komisi ve složení:      pí. Pražáková Hana
                                                     p. Prokeš Josef
                                                     p. Košťál Pavel

2.      Zapisovatele:                                p. Košťál Pavel

3.      Ověřovatele zápisu:                     pí. Bramborová Ilona
                                                     pí. Pražáková Hana

4.      Úvěr na financování stavby vodovodu od České spořitelny ve výši 2 150 000,- Kč s dobou splatnosti do 02/2012.

5.      Zajištění úvěru nejprve rozpočtovými příjmy obce a v případě potřeby objektem obchodu ve Střezeticích.

6.      Výsledek hospodaření obce za rok 2003.

7.      Návrh rozpočtu obce na rok 2004.

8.      Dodatek ke smlouvě o pronájmu prodejny ve Střezeticích – nájemné za obchod bude stanoveno na 1,-Kč ročně.

 

 

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

1.      Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.

2.      Zprávu o výsledku inventury majetku obce k 31.12.2003.

3.      Zprávu o využití prostředků FRB v roce 2003.

 

  

 

Ve Střezeticích dne 30.1.2004.

  


…………………….

Pavel Košťál

místostarosta


……………………

Stanislav Bednář

starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka