Usnesení ze dne 30.11.2009

 

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 30.11.2009

I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

  1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Čapková Libuše
    p. Slánek Radim

  2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel

  3. Ověřovatele zápisu: pí. Pražáková Hana
    p. Gavčík Josef

  4. Neinvestiční dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 21 000,- Kč na svolávací systém jednotky SDH obce.


 

II.

Zastupitelstvo obce pověřuje:

  1. Starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH obce pro rok 2009.


 


 

Ve Střezeticích dne 1.12.2009


 


 


 


 


 

……………………

Stanislav Bednář

starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka