Usnesení ze dne 31.10.2003

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 31.10.2003


I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

 1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana
  pí. Novotná Blanka
  p. Košťál Pavel
 2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel
 3. Ověřovatele zápisu: pí. Novotná Blanka
  pí. Pražáková Hana
 4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků s Magistrátem města Hradec Králové.

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice ukládá :

 1. Starostovi obce prověřit možnosti financování stavby vodovodu v roce 2004 pomocí úvěru.
 2. III.

  Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

 3. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
 4. Zprávu o výsledku hospodaření obce k 30.9.2003
 5. Zprávu o stavu přípravy stavby vodovodu.

 

Ve Střezeticích dne 31.10.2003.

 

                                          ………………….

Pavel Košťál

místostarosta

……………………

Stanislav Bednář

starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka