Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Obecní úřad STŘEZETICE

oznamuje se adresátovi
vyvěšením na úřední desku
V Střezeticích dne 2.7.2007
č.j: 101/07
Vyřizuje:Bramborová Ilona


Veřejná vyhláška
o možnosti převzít písemnost


Obecní úřad ve Střezeticích oznamuje adresátovi:

Jméno a příjmení: Ing. Jiří SAMEK
datum narození: 17.3.1947
trvale bytem: Střezetice 26, 50312 Všestary

že má možnost převzít si písemnost č.j. 101/07 ze dne 15.6.2007 adresovanou mu do vlastních rukou, a to v sídle Obecního úřadu ve Střezeticích č.p.48.

Pošta písemnost vrátila s tím, že adresát se v místě adresy nezdržuje. Vzhledem k tomu, že Obecnímu úřadu Střezetice není znám jiný pobyt nebo sídlo, doručuje se písemnost veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb..

Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.
Stanislav Bednář
starosta obce
Datum vyvěšení: 3.7.2007
Datum sejmutí: ..................

Poznámka: dle § 25 odst. 2 věty druhé správního řádu je nutné veřejnou vyhlášku zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetu), bez toho nelze považovat písemnost za doručenou

 

Obecní úřad STŘEZETICE

oznamuje se adresátovi
vyvěšením na úřední desku
V Střezeticích dne 2.7.2007
č.j: 101/07
Vyřizuje:Bramborová Ilona


Veřejná vyhláška
o možnosti převzít písemnost


Obecní úřad ve Střezeticích oznamuje adresátovi:

Jméno a příjmení: Ing. Magdalena SAMKOVÁ
datum narození: 10.12.1951
trvale bytem: Střezetice 26, 50312 Všestary

že má možnost převzít si písemnost č.j. 101/07 ze dne 15.6.2007 adresovanou mu do vlastních rukou, a to v sídle Obecního úřadu ve Střezeticích č.p.48.

Pošta písemnost vrátila s tím, že adresát se v místě adresy nezdržuje. Vzhledem k tomu, že Obecnímu úřadu Střezetice není znám jiný pobyt nebo sídlo, doručuje se písemnost veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb..

Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.
Stanislav Bednář
starosta obce
Datum vyvěšení: 3.7.2007
Datum sejmutí: ..................

Poznámka: dle § 25 odst. 2 věty druhé správního řádu je nutné veřejnou vyhlášku zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetu), bez toho nelze považovat písemnost za doručenou

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starostka