Výběrové řízení FRB

Obec Střezetice

503 12 Všestary

Telefon 495447440

 

 

 

Rozhodnutí

 

Č.j. 35/08                                              Ve Střezeticích dne 15.3.2010

 

 

Starosta obce Střezetice v souladu s ustanovením § 99, odst. 3; § 102 pís. h) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ustanovením čl. IV., odst. 2 a 5 vyhlášky č. 2/99 obce Střezetice ze dne 21.5.1999

 

vyhlašuje výběrové řízení

 

na výběr žadatelů a výši poskytnutých půjček z Fondu rozvoje bydlení obce Střezetice,

 

 

 

které se bude konat 24. května 2010

 

 

 

Lhůta k podání žádostí k účasti ve výběrovém řízení je stanovena od 10. dubna do 3. května 2010. Žádosti lze vyzvednout a poté podat na obecním úřadě Střezetice v daném termínu.

 

 

 

 

 

 

                                                         starosta obce

                                                        Stanislav Bednář

 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starosta