Záměr obce

OBECNÍ ÚŘAD STŘEZETICE
Záměr obce Střezetice o převodu nemovitého majetku

Zastupitelstvo obce Střezetice oznamuje, že dne 4.12.2006 bude na svém jednání projednávat bezúplatný převod nemovitého majetku na obec Střezetice – pozemků p.č. 209/6, 386/2, 386/3, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 402/3, 402/4, 402/5, 402/6, 402/7, 402/8, 402/9 v k.ú. Střezetice, které jsou doposud ve vlastnictví Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje.Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka