Záměr obce - prodej nemovitého majetku

OBEC STŘEZETICE
Záměr obce Střezetice o prodeji nemovitého majetku

Obec Střezetice oznamuje, že dne 19.12.2008 bude na svém jednání projednávat prodej nemovitého majetku – pozemku p.č. 166/3 – ostatní plocha v k.ú. Dlouhé Dvory o výměře 94 m2.
Ve Střezeticích dne 10.11.2008Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka