Zveřejnění záměru obce o bezúplatném převodu pozemků

Obec Střezetice zveřejňuje záměr– bezúplatný převod pozemků v k.ú. Střezetice a Dlouhé Dvory do vlastnictví Královéhradeckého kraje. Pozemky jsou součástí silnic III. tříd a je na nich prostřednictvím SÚS Královéhradeckého kraje prováděna údržbová a investiční činnost a obec Střezetice je ke své činnosti nepotřebuje.

Seznam pozemků v k.ú. Střezetice:


Parc.č.     Výměra v m2         Druh pozemku             využití                     poznámka
394/1         73                         ostatní plocha               silnice                 silnice III/3255
394/2         273                       ostatní plocha               silnice                 silnice III/3255
celkem      346


Seznam pozemků v k.ú. Dlouhé Dvory


Parc. č.                 Výměra v m2                 Druh pozemku                 využití                 poznámka
155                         629                                 ostatní plocha                 silnice               silnice III/3255
163                         5378                               ostatní plocha                 silnice               silnice III/3255
164/2                     1040                                ostatní plocha                 silnice               silnice III/3255
celkem                  7047Tento záměr bude zastupitelstvem obce projednán na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 3. března 2006.Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka